WAEC Hausa Questions and Answers 2022/2023 (Essay and Objectives)

WAEC Hausa Questions and Answers

WAEC Hausa Questions and Answers 2022. I will be exposing the WAEC Hausa Language objective and theory questions for free. You will also get to understand how WAEC Hausa questions are set and many more examination details.

The West African Examination Council is an examination organization that sets questions that students should be able to write and pass without stress after finishing senior secondary school.

 

Answers and questions in Hausa for the WAEC. The legitimacy of these WAEC 2022 Hausa solutions to questions has been examined and validated to be sure, and the objectives and essay will be supplied in detail here.

WAEC Hausa Language Essay And Objective Questions and Answers 2022 (EXPO)

These are purely practice questions. During the WAEC Hausa test, the WAEC Hausa expo for 2022 will be uploaded on this page. The solutions can be found by checking and reloading this page.

HAUSA OBJ:

1-10: DAEBEACEDA

11-20: AEADCEADCA

21-30: DACAECDDED

31-40: BCCCCEABDA

41-50: BDEEACCCAE

51-60: BCDEECEBBD

HAUSA Essay Answers:

WAEC Hausa Questions and Answers
WAEC Hausa Questions and Answers
WAEC Hausa Questions and Answers

(5)

Suna: Kalma ce da ake amfani da ita wajen ambaton mutane da dabbobi da wurare da abubuwa.

=Tattarau: Suna ne da ya dunƙule abu fiye da ɗaya a cikinsa. Wato suna ne da ya tattaro abubuwa masu yawa a cikinsa. Misali, garke, ƙungiya, ayari, gungu, da sauransu.

=Suna Gama-gari: Shi ne sunan da idan aka ambata shi yake nuni zuwa ga abubuwa da yawa masu jinsi ko nau’i ɗaya. Wato suna ne na tarayya. Misali, mutum, yaro, gari, abinci, da sauransu

(11a)

“Tarihihi na daya daga cikin azuzuwan adabin gargajiya na Hausawa, wanda yawanci labari ne na kunne ya girmi kaka. Wato labari ne da ba a iya tabbatar da hakikaninsa. Sannan labarin ya kunshi abubuwan da suka shude, kuma suka danganci rayuwar Hausawa musamman a jiya”

READ ALSO: WAEC GCE Civic Education Questions and Answers 2022/2023 (Essay and Objectives)

(11b)

Daura, Rano, Marata, kano

The following questions and answers are likely WAEC Hausa repeated questions and answers from the year 2021.

1. Yadda za a rage cunkoso a gidajen kurkukun ƙasar nan.
How to decongest prisons in this country.

READ ALSO: WAEC Agric Past Questions and Answers

READ ALSO: WAEC Igbo Past Questions and Answers

READ ALSO: WAEC Accounting Past Questions and Answers

 

2. Yi bayanin yadda ake furta biyu daga cikin waɗannan, tare da nuna siffofin furuci uku na kowanne:
/m/;
/t/;
/l/;
/g/.

Explain the articulation of any two of the following consonants and show the three points of articulation for each of them.
(a)  /m/   (b)   /t//     (c)    /l/     (d)   /g/

3. Wane irin ɗafi ne -aye?  Kawo misalansa a cikin kalmomi goma.
Identify this type of affixation  – aye?   Mention ten (10) words with this type of affixation.

4. a. Mene ne Tsigilau?
b. Kawo misalai biyar a cikin jimla.

(a) Define a diminutive
(b) Construct five sentences using a Diminutive.

5. (a) Mece ce dangantakar Suna da Sifa?
(b) Kawo jimloli biyar masu ?auke da Sifa.

(a) Identify the relationship between Noun and Adjective
(b) Construct five sentences with an Adjective.

How To Pass WAEC Hausa Examination

The Senior Secondary School Certificate Examination is overseen by the West African Examination Council (WAEC). The Certificate that is presented here is a very essential certification that awards or confirms that you have completed your Secondary School Education.

Self-assurance is important.

Another factor that influences a candidate’s success is his or her level of self-assurance. Promise yourself that you will accomplish everything on your own and that everything will be simple for you.

Many students, due to a lack of self-confidence, cancel the correct answers and copy the incorrect ones. You will be the day’s miracle if you study and pray diligently.

Please leave a comment if you have any questions concerning the WAEC Hausa questions and answers for 2022.

Be the first to comment